Neutíkat před úzkostí

Nad úzkostí z pohledu psychoterapeutky a lékařky bych se mohla zamýšlet z různých úhlů pohledu. Mohli bychom rozebírat neurobiologické souvislosti, psychologické teorie, techniky zvládání emocí a mnohé další (kterým se mimo jiné velmi podrobně věnuji na svých workshopech). Já bych však chtěla rozhled nad problematikou úzkostí rozšířit ještě o společenský a trochu symbolický kontext.

Růst výskytu úzkostí spojuji i s dnešní dobou. Technický pokrok se nás snaží přesvědčit o tom, že není na světě nic, čeho bychom se měli bát. A my jsme mnozí uvěřili tomuto bludu, nebo jsme k tomu byli okolnostmi donuceni a zpohodlněli jsme. Zpohodlněli jsme fyzicky, protože se nemusíme moc hýbat, abychom si obstarali obživu, všude dojedeme autem, na nemoc si vezmeme prášek… ale také jsme zpohodlněli psychicky. Nenaučili jsme se „zdravě“ bát. Máme pocit, že bychom se neměli ničeho bát, protože moderní civilizace přeci všechny hrozby odvrátí – o to více se pak bojíme, když se něčeho začneme bát. Máme pocit, že bychom měli my sami zvládnout cokoli, protože pouze vysoký výkon je to, co se cení. Musíš si věřit, když nemůžeš, přidej plyn, neomezený lidský potenciál a další slogany se zapisují do našeho vědomí.

Kombinací obrovských nároků sama na sebe a na druhé straně civilizační pohodlností se začíná pomyslně zužovat životní prostor. Nejsme zvyklí bojovat a trpět, unést rizika, která přináší přirozený koloběh života, a na druhou stranu se neúměrně honíme za úspěchem ve společnosti. Obě tyto strategie přetěžují psychiku. Nemáme vybudovanou psychickou odolnost unést rizika, ztráty, ohrožení a současně šponujeme naše mentální kapacity k nepřirozeným výkonům, neumíme si odpočinout. Přirovnala bych to k tomu, když by člověk, kterému je zima, šel místo naštípat dříví a zatopit si v kamnech, malovat barvičkami na okno, aby se výhled zdál teplejší.

Úzkost pochází ze slova „úzký“ – někde je málo místa, je zúžený prostor. Někde, kde by měl člověk volně projít, tak se nevejde a zůstane uvězněn. Děje se tak i v oblasti psychiky. Chybí volný průchod energie a dostavuje se úzkost, která stejně jako v případě uvěznění fyzického, generuje chování, jako by šlo o boj o život. Tímto pohledem se ve své psychoterapeutické praxi snažím dívat na příběhy pacientů s úzkostmi. Snažíme se vypátrat, co způsobuje toto zúžení psychického prostoru a co s tím udělat.

Já osobně mám moc ráda analogie z pohádek, které popisují příběhy různých hrdinů, kteří se musí s úzkostí potýkat. Každý princ či princezna je postaven před úkol vypořádat se s něčím, co ji/ho děsí, nebo přinejmenším vzbuzuje obavy. Než je však hrdina připraven postavit se tváří v tvář této hrozbě, musí po cestě nasbírat řadu dovedností nebo kouzelných předmětů, které mu pomohou. A stejně je to i v životě. Aby se člověk mohl postavit tváří v tvář úzkosti, je třeba získat nějaké zbraně, to znamená vlastní kompetence. Prvním krokem je tedy před úzkostí neutíkat, ale přiznat si, že v mém životě opravdu je něco ohrožujícího. Mít odvahu úzkost prožít. Jeden můj klient trpící panickými atakami mi přiznal, že pro něj byl vlastně nejsilnějším terapeutickým momentem moje doporučení zastavit se, když přicházela úzkost a dovolit si, že mu teď bude chvíli opravdu špatně. Taková zkušenost mu dodala sílu, že svoje stavy zvládne.

Jak dále pracuji s lidmi s úzkostmi v psychoterapii? Postupnými krůčky rozkrýváme možnosti, jak si zvětšovat onen pomyslný psychický prostor. Jednou z cest jsou obecně techniky psychohygieny, která se zaměřuje na prožívání teď a tady, zlepšování vnímavosti ke svému tělu, podpora rovnováhy autonomního nervového systému. Zvyšováním psychické odolnosti je člověk lépe připraven čelit zátěži. Na mentální úrovni prozkoumáváme cesty, kde i v úzkosti lze hledat nějakou naději, na co se lze spolehnout. Jak i s vědomím toho nejkatastrofičtějšího scénáře lze nalézt možnost, že by mohlo být lépe. Na sociální úrovni hledáme co nejvíce možných opor ve vztazích, protože vztahy, byť právě ony mohou být zúzkostňujícím tématem, jsou i zdrojem léčení. Pokud někoho mohu obejmout, cítím, že mě má rád, vyslechne mne, pohotovost k úzkostem se snižuje.

Závěrem bych chtěla podotknout, že úzkost, stejně jako fyzická bolest není sama o sobě nemoc, ale signál, že někde něco není v pořádku. Obrací naši pozornost k tématům, která je třeba řešit. Cílem tedy není úzkost odstranit ze života, ale konstruktivně reagovat na to, o čem nás informuje. Jak píše krásně Verena Kast ve své knize Úzkost a její smysl „Dejme vale velikášským fantaziím, že jsme nesmrtelní a přijměme ohroženost života. Opouštějme, co máme opustit! Počítejme s nejistotou, ale přesto nerezignujme. Je to jedna z podob statečnosti. Je to naděje, která počítá s tím nejhorším, a přece věří, že věci mohou dopadnout co nejlépe. Je to klid, jehož základem je důvěra v život.“

Jen tak sedět u vody

Když vedu workshopy ve firmách nebo při individuálních konzultacích, tak se setkávám s profesně vysoce postavenými lidmi, kteří jsou velmi úspěšní, ale nějak jim už v tom „kalupu“ docházejí síly. Možná je to náhoda, ale spíš si to nemyslím – velmi často těmto lidem přináší psychickou úlevu představa, že sedí někde u vody a nemusí vůbec nic… jen sedět a pozorovat hladinu… V reálném životě na takové věci samozřejmě nemají čas, ale ve své fantazii se takovou představou doslova opájí.
Mohli bychom takové představy analyzovat, interpretovat, že voda může symbolizovat naše nevědomí nebo mateřský princip a tak dále.
Dnes jsem ale spíš přemýšlela o tom (sedíc u vody), jak je smutné, že si někdo takový zážitek opravdu nedokáže dopřát. Na kdy jako ten svůj život a propojení se svou duší odkládá???
Bylo opravdu krásně, zajela jsem si zaplavat (jen na chvilku – moc dlouho v té studené vodě zatím ještě nevydržím) a potkala jsem dvě starší paní, které si pomalinku plavaly podél břehu rybníka a u toho si povídaly. Pak se na břehu osušily a oblékly a zůstaly sedět na břehu. Dýchlo to na mě takovým klidem a pohodou, tak jsem si taky sedla na břeh kousek dál a koukala se na hladinu. Taková, řeknete si, blbost – a co se tam děje věcí – jak vítr čeří hladinu, jak se v ní odráží slunce a jiskří to, jak vyskakují ryby nad vodu, jak šustí spadlé listy a pak se pomalinku pohupují než klesnou ke dnu… a to jsou přesně ty chvíle, kdy jakoby se čas zastavil…
Krásný nadcházející víkend!
Tereza

Proč dělám workshopy a co si od toho slibuju?

Workshopy pořádám – kromě toho, že mě to moc baví 🙂  – proto, protože vím, že občas stačí pouze inspirace, nějaký zážitek, „aha moment“ a člověk se ve svém životě posune dál, směrem, kde se cítí lépe a více sám sebou… a takovou inspiraci a zážitky doufám poskytuji. Vzhledem ke svému biomedicínskému vzdělání se vždy pokouším předestřít alespoň základní teoretické souvislosti, abychom se měli čeho chytit, zjistili jak jinak o daném tématu (a že jich je :-)) přemýšlet. Hlavně se ale snažím do programu zařazovat praktická cvičení – právě proto, aby účastníci něco zažili, mohli si prožít chvilku sami se sebou a následně (pokud chtějí) mohli svoje zážitky sdílet s ostatními ve skupině a mohli jsme o tom diskutovat. Snažím se také, aby vždy byl nějaké prostor pro konkrétní, individuální dotazy.

Hlavní cíle mých workshopů bych tedy shrnula takto:
 • racionální a jednoduše pochopitelný náhled na tematiku (nejčastěji zdravotní) + propojení informací, které jsou všeobecně známé v novém kontextu
 • inspirace pro samostatnou práci na sobě
 • konkrétní zkušenost s praktickým cvičením
 • sdílení a diskuse ve skupině, možnost výměny názorů a individuálních životních zkušeností

Co se týče nějakého teoretického výkladu, vždy se snažím o co nejvíce úhlů pohledu na věc. Tím, jak jsme každý jiný, můžou nám fungovat – nebo naopak nefungovat- různé věci a postupy. Nikdy proto nedávám jednoznačná doporučení a rady, ale spíše nabádám účastníky k  hledání vlastních cest.

Čím delší workshop je, tím více se těmto sebezkušenostním aktivitám můžeme věnovat. Záleží na každém člověku, zda preferuje pouze večerí „ochutnávku“, anebo si chce vše užít naplno celý den.

Workshopy, které jsou otevřeny pro veřejnost jsou uvedeny ZDE.

Jak u mě probíhá terapie psychosomatických obtíží?

Na úvod je třeba zdůraznit, že k fyzickým obtížím přistupuji psychoterapeuticky (o tom, jak u mě probíhá psychoterapie jsem psala v minulém článku zde). Primárně se nesnažím suplovat či jakkoli zasahovat do léčby medicínské, byť jsem původem lékařka. Medicínské vzdělání a praxi spíše využívám k vysvětlení principu nemoci – pokud to klienta zajímá – a díky tomu občas pochopení psychických souvislostí. Ctím bio-psycho-socio-spirituální model nemoci a z něj vycházím. O psychosomatických konceptech vzniku nemoci se můžete dočíst ZDE.

V průběhu psychoterapie pátráme po odpovědích na tyto dotazy:

Jaké jsou tělesné příznaky a potíže – jak přesně se projevují?
Jak se pacient cítí?
Jak pacient zachází se svými potížemi a jak si je sám vysvětluje?
Jaké pocity, jaké vzorce myšlení souvisejí s aktuálními symptomy?
Jaké má pacient představy o nemoci a zdraví?
Jaké faktory ve svém souhrnu poruchu vyvolaly, udržují ji, nebo ji dokonce zhoršují?
Do jakého kontextu rodinného, partnerského, sociálního a profesního můžeme potíže zařadit?
Jaké jsou konkrétní vztahy mezi faktory tělesnými, duševními a sociálními?
Jaké další následky potíže způsobily a co by pro dotyčného znamenalo jejich odstranění nebo zmírnění?
Jaké jsou nejbližší cíle terapie a jaké jsou další cíle?

S klienty při rozhovoru zkoumáme samotné onemocnění či jeho symptomy z hlediska principu a pátráme po podobných principech v oblasti myšlení, chování, vztahů. Klient sám nachází různé paralely a souvislosti mezi svou nemocí a konkrétní životní situací, pracujeme s časovou osou, kdy přiřazujeme k milníkům zdravotních potíží milníky životních událostí. Zkoušíme nalézat také symbolické aspekty nemocí, avšak neopomíjíme ani důsledné dodržování či nastavení režimových opatření – cvičení, strava a další. – s psychickou podporou v této oblasti. Někteří lidé jsou spíše přístupni změně chování, jiní ke změně myšlení a náhledu na celou problematiku.

Dobrá zpráva však je, že není rozhodující, ze kterého konce se klubko patálií začne rozmotávat, hlavně je důležité vůbec začít.

Jak u mě probíhá psychoterapie?

Komu může psychoterapie pomoci?

Psychoterapie není pouze o řešení psychických problémů, ale pomáhá při vlastním osobním rozvoji, kdy člověk lépe poznává sám sebe, stává se sebe-vědomější, lépe zvládá svoje emoce a není pak tolik závislý na hodnocení druhých. Specifickou oblastí je psychoterapie psychosomatická, která se snaží o nalézání souvislostí mezi psychickým stavem a fyzickým onemocněním, které pak následně dokáže zmírnit či zcela vyřešit. V jakých situacích tedy může být přínosné vyhledat psychotarapeuta?

osobní problémy

 • „Mám nízké sebevědomí.“
 • „Mám slabou vůli, nedokážu se ovládat.“
 • „Jsem dlouhodobě ve stresu, bývám často nervózní.“
 • „Mám nedostatek životní energie.“
 • „Lehce podlehnu vlivu druhých, dlouze řeším, co si o mě druzí myslí.“

problémy v profesním životě

 • „Jsem přepracovaný a pod tlakem.“
 • „Mám trému z vystupování na veřejnosti.“
 • „Mám strach ze selhání.“
 • „Špatně se soustředím, mám problém s učením.“
 • „Nedokážu se „prodat“ a obhájit svůj názor.“

psychické problémy

 • „Mám úzkosti, strachy, deprese, panické ataky.“
 • „Prožívám smutek po ztrátě blízké osoby.“
 • „Neumím zvládat svoje emoce.“
 • „Ztrácím smysl života a své práce.“
 • „Neumím se vyrovnat se svou minulostí nebo prožívám silné obavy z budoucnosti.“

problémy v mezilidských vztazích

 • „Mám dlouhodobé neshody s partnerem.“
 • „Rozpadl se mi vztah – rozchod, rozvod.“
 • „Nezvládám výchovu svých dětí.“
 • „Řeším dlouhodobé spory v rodině.“

zdravotní problémy (psychosomatika)

 • stres, chronická únava
 • bolesti pohybového aparátu, hlavy, migrény, poruchy spánku
 • obezita, trávicí a kožní obtíže
 • vysoký krevní tlak, bušení srdce
 • alergie a autoimunity
 • opakovaná infekční onemocnění
 • chronické vyrážky, exémy
 • gynekologické potíže, otěhotnění

Krokem číslo jedna je objednat se na první setkání

Nejprve je nutné si domluvit termín sezení – objednací doby mívám do dvou týdnů. Objednání může proběhnout buď telefonicky na moje telefonní číslo + 420 604 520 865 nebo emailem na terezahodycova@gmail.com.

Krokem číslo dva je dorazit na první setkání

Na prvním sezení zjišťuji s čím přicházíte, s čím potřebujete pomoci a jaká jsou vaše očekávání od terapie. Podrobně vysvětluji způsob svojí práce, který vychází z dynamických směrů analytické psychologie. To znamená, že rozkrýváme souvislosti mezi různými naučenými programy v mozku z naší minulosti a zkoumáme jak je přetvořit nebo alespoň lépe pochopit, aby do budoucna fungovaly spíše v náš prospěch, než naopak.

Také se domluvíme na frekvenci setkávání – zda bude 1x do týdne nebo méně často, podle vašich potřeb a očekávání. Nastíním možnosti a metody, jakým způsobem budeme pokračovat.

Krokem číslo tři je pravidelné docházení na terapii

Počet sezení je různý a opět závisí na vašich potřebách a očekáváních. Psychoterapie je založena na rozhovoru, který doplňuji prací s obrázkovými kartami, figurkami, sandspielem, aktivní imaginací, autogenním treningem a dalšími. Cílem je navázat komunikaci s vlastním nevědomím (podvědomím), lépe vnímat svoje tělo a jeho pocity, dostávat se do kontaktu s intuicí. Na závěr každého sezení zhodnotíme klíčové body a témata dnešního rozhovoru a domluvíme se na příštím termínu sezení.

Ráda Vám budu nápomocna při řešení aktuálních trablí, pokud chcete moji službu využít!

Co si připravit z měsíčku lékařského?

Měsíček lékařský je moje velmi oblíbená rostlinka, která mi letos obsadila tak nějak svépomocí celou zahradu. Prý je schopna na sebe převzít nemoci ostatních rostlin a ochránit tak zeleninu. Už jen pohled na ty krásné oranžové nebo žluté květy zlepší náladu… a co teprve jeho účinky!

Pro vysoký obsah flavonoidů a silic má výrazné protizánětlivé účinky a to jak vnitřně, tak zevně – podle toho, jak ho užíváme. Díky této vlastnosti ho lze kombinovat s dalšími bylinkami v čajových směsích.

Zmírňuje záněty v trávicím traktu vč. žaludečních vředů a zánětlivých onemocnění střev. Zlepšuje klimakterické obtíže a upravuje nepravidelnou menstruaci. Stimuluje činnost jater a podporuje jejich detoxikační funkci, dobře působí při žlučníkových obtížích. Zlepšuje projevy alergií.

Při vnějším použití v podobě mastičky, sedací či celotělové koupele (z výluhu) pomáhá při kožních potížích, exémech, špatně se hojících ranách, spáleninách, hemoroidech i gynekologických zánětech.

U nás je největším „konzumentem“ moje starší dcera, která trpí na vyrážku kolem rtů a měsíčková mastička pomáhá zahojit, co se dá… i když je zřejmé, že i tyto potíže vznikají spíše z psychického zatížení – o prázdninách se vyrážka neobjeví. Já měsíčkovou mastičku používám na suchou kůži po opálení, na ztvrdlé paty a jiné části chodidel (holt ráda chodím bosa) a občas i místo nočního krému. Sušené květy měsíčku přidávám do téměř všech čajíkových směsí pro své nejbližší.

Jak tedy měsíček zpracovávám?

Suším květy na čaj, maceruji v tuku na mastičku, maceruji v alkoholu na tinkturu.

Sušení:

Pozor na plesnivění! Měsíčkové květy schnou velmi pomalu a proto je třeba je občas prohrábnout, pokud je sušíte na podložce s pevným dnem (podnos, plech atd.) – nejlepší je použít síť na sušení bylin, ale tu ne každý vlastní. Nebojte, uschne i na talířku, ale trvá to trochu déle. Neměl by být na slunci – ztrácel by účinné látky.

Mast:

 • Masťový základ
 • Celé květy měsíčku lékařského (více účinných látek obsahuje oranžová varianta než žlutá)

Základní je receptura s použitím vepřového sádla (nesoleného samozřejmě!). Já mám v oblibě bambucké máslo (lze zakoupit v prodejnách s potřebami pro domácí kosmetiku), ale vyzkoušený mám i olivový olej s kouskem včelího vosku. Pokud nepoužijeme do masti žádný konzervant, je naprosto nutné mít mast po celou dobu v ledničce (zde vydrží cca 1 rok). Je však možné při výrobě přimíchat pár kapek vitaminu E či extrakt z grepových jadérek (opět mívají v potřebách pro domácí kosmetiku), které umožní vzít si mastičku třeba na cesty bez toho aby žlukla (v případě sádla) nebo zplesnivěla (v případě bambuckého másla). Nejtrvanlivější je – z vlastní zkušenosti – varianta s olivovým olejem a voskem, ta se ale zase v teple dost roztéká.

Postup přípravy je naprosto jednoduchý. Rozehřejeme si masťový základ a hodíme tam květy měsíčku. Nesmí se škvařit! Množství je ideální takové, když po zavadnutí květů jsou v nádobě ponořené celé pod hladinou masťového základu. Několikrát během dne (nebo pár dní) směs rozehřejeme a zase necháme při pokojové teplotě ztuhnout. Po posledním prohřátí scedíme přes plátýnko do vysterilizovaných nádobek – já používám nejraději skleněné, ale ty si nesmí brát děti do školy, takže používám i plastové kelímky (k dostání v lékárně nebo produktech pro laboratoře).

Tinktrura:

 • Alkohol (čím silnější, tím více vyluhovaných účinných látek – já ale používám normální vodku nebo bílý rum)
 • Okvětní lístky měsíčku

Okvětní lístky napěchuju do lahvičky, zaliju alkoholem tak, aby byly všechny ponořené, a maceruji několik týdnů. Je dobré každý den protřepat, ale já třepu, když si zrovna vzpomenu. Sliju opět přes plátýnko a ve skleněné lahvičce uchovávám v lednici – užívá se po kapkách vnitřně nebo jako desinfekce kožních defektů.

Měsíčku zdar!

Alternativní přístupy k alergiím


V posledních cca 25 letech se objevila řada vědeckých studií zkoumajících vliv alternativních metod (tzv. Complementary and Alternative medicine – CAM) na zvládání příznaků alergie. Přestože některé z alternativních metod vědecká veřejnost neuznává vůbec, shoduje se na tom, že účinek takových postupů může být způsoben tzv. placebo efektem. Nerozporuji tento názor, protože si osobně myslím, že placebo efekt je naprosto zásadní i u běžných léčiv a léčebných postupů napříč obory. Jakýkoli lék, pokud mu budu věřit, bude mít výrazně vyšší efekt, než pokud mu věřit nebudu – to je věc mnohokrát vědecky ověřená, ale ne příliš komunikovaná.

Když se nad tím zamyslíme, je vlastně úplně jedno, co nakonec přinese úlevu od alergických symptomů – zdali je to nějaká konkrétní účinná látka, práce s energetickými drahami, informace v nosiči nebo duchovní práce na svém životním náhledu. Pokud to pomůže a neuškodí, je vyhráno!

Nejrozšířenější alopatickou (klasickou) léčbou alergií jsou antihistaminika, která zmírní příznaky chemickým potlačením uvolňování histaminu, látky která nám alergické projevy vyvolává. Jedná se o léčbu tzv. symptomatickou, tedy takovou, která potlačí příznaky, ale příčinu neřeší. Mnohdy je i tak obtížné všechny symptomy potlačit – alergik stále kýchá, pálí ho oči atp. – navíc způsobuje mírnou či větší ospalost (to je holt běžný nežádoucí účinek). Řada alergiků proto hledá alespoň doplňkově nějakou další pomoc ve vodách alternativních postupů. Pojďme se podívat na některé z nich.

Strava – v souvislosti s léčbou alergií se na stravu příliš nepoukazuje, přitom může mít obrovský efekt – a to nejen v případě potravinových alergií, kde je to pochopitelné.

 • Jezte více čerstvého ovoce a zeleniny – obzvláště vhodné je bobulové ovoce, které obsahuje množství přirozených antioxidantů , tj. borůvky, ostružiny, maliny, hroznové víno (na jahody trošku pozor, bývají častou příčinou potravinových alergií).
 • Dopřejte si ořechy (opět tehdy, pokud netrpíte potravinovou alergií na ořechy) – vlašské, lískové ořechy, mandle i další dnes již dostupné druhy dodají tělu potřebné omega3 nenasycené mastné kyseliny, které působí proti zánětu. Stejně tak semínka – určitě čas od času přidejte do jídelníčku pomleté lněné semínko.
 • Čerstvé ryby, které obsahují také prospěšné tuky.
 • Probiotika a prebiotika pro zdraví střevních bakterií, protože ty s imunitou souvisí víc, než jsme si dříve mysleli – pokud nechcete sáhnout přímo k potravinovým doplňkům, dejte si každý den jogurt nebo trochu kefíru, v poslední době jsou oblíbené nápoje z tibetské houby nebo kvašená zelenina.
 • Naopak omezte jednoduché cukry, výrobky z bílé mouky, potraviny s obsahem trans-mastných kyselin (náhražky čokolády, přepálený tuk, některé náplně oplatek, polevy) a vůbec všechny průmyslově zpracovávané potraviny, polotovary a fast-food.

Bylinky – já mám nejraději ty, které rostou u nás, ale samozřejmě se využívá v rámci TCM spousta bylin cizokrajných.

 • Kopřiva – tlumí alergickou reakci, má vysoký podíl přirozených antioxidantů
 • Pupeny černého rybízu – kortikoidní efekt, přímo potlačuje projevy alergie bez nežádoucích účinků skutečných kortikoidů
 • Měsíček lékařský – protizánětlivý efekt

Ze všech těchto bylin můžete připravit nálev/čaj, který se většinou dávkuje 1 čajová lžička sušené byliny na hrnek čaje, který se popíjí 3x denně. Já mám v oblibě také tinktury, které připravuji zalitím bylinky vysokoprocentním alkoholem – nechám luhovat minimálně měsíc a pak sliju. Užívá se po kapkách – cca 1kapka na kilogram tělesné váhy na den.

Akupunktura – k té vám osobně nic neřeknu, protože zkušenost nemám, ale za vyzkoušení nic nedáte.

Meditace – díky zklidnění mysli, lepší všímavosti jsme schopni vlastní vůlí postupně začít zmírňovat i projevy alergie.

Imaginace – v relaxovaném stavu si představuji cíl, kterého chci dosáhnout – stav bez alergických projevů. Mohu si představovat celý proces, kdy tělo a jeho imunitní systém přestává reagovat přecitlivěle, zklidňuje se.

Fyzická a dechová cvičení navozující lepší fyzickou i psychickou pohodu – ať už je to jóga, aerobní cvičení nebo body-psychoterapeutické cvičení.

Změna přístupu k řešení problémů v životě – zmapovat, kde v běžných situacích reaguji přecitlivěle a hledat cesty, jak to změnit. Vím, že to je obtížné a běh na dlouhou trať, ale výsledek stojí za to. Způsobů, jak pracovat se svou psychikou, vztahy a náhledy na život je spousta. Jednou z cest je i psychoterapie, kde terapeut pomáhá klientovi nacházet dostupné možnosti a podporuje ho v započatých změnách.

Na závěr, ale rozhodně ne v poslední řadě, co se významnosti týče je spánek. Dostatečná délka a kvalita spánku velmi pomáhá správné funkci imunitního systému a znovuustavení rovnováhy. Řekla bych, že dostatečným spánkem tak nějak uhneme z cesty samoúzdravným procesům těla a můžeme si jenom pomoci.

Krásné dny bez alergie!

Jak se mi povedlo zmírnit příznaky alergie mentální prací


Alergiií je kolem nás čím dál více. Po příčinách se stále pátrá, není objevena nějaká jedna přímá souvislost. Jistě však velký vliv má životní prostředí znečištěné chemickými škodlivinami, které se pak dostávají do vzduchu, vody i potravin. Na druhou stranu také úzkostlivá hygiena domácností, která malým dětem nedovolí seznámit jejich vyvíjející se imunitní systém s běžným „sajrajtem“, který neublíží a není tedy třeba proti němu alergicky reagovat. Další příčinou je také chronický stres či životní postoje lpící na dokonalosti a potřebě za každou cenu obhájit svoji pravdu.

Cest, jak zmírnit alergické projevy je mnoho. Tou asi nejčastější možností je dlouhodobé užívání antihistaminik či krátkodobé kortikoidů, které jsou schopny alergickou reakci potlačit, a člověk se cítí jakž takž v pohodě – kromě více či méně utlumujícího účinku na bdělost. Tuto formu řešení nijak nezatracuji, neboť s ní mám sama 15 let zkušeností .

V době, kdy jsem nastoupila do prvního zaměstnání jsem postupně začala mít problémy se svědivou vyrážkou, která se mi stěhovala všude po těle. Nebylo to nic zase tak vážného, ale příjemného také ne. Změnila jsem prací prášek, ale efekt se nedostavil. Navíc mi přibyla alergie na naši chalupu, do které jsem dříve normálně jezdila a žádné příznaky neměla. Od jisté doby jsem hned po vstupu do dveří začala kýchat, slzely mi oči a i přes tři tabletky Zyrtecu denně jsem nebyla schopna v interiéru fungovat – přestala jsem tam jezdit. Svědivá kopřivka, která se mi vysévala při jakýchkoli situacích, nejvíce však v noci ve spánku byla čím dál častější. Nejnepříjemnější to bylo v těhotenství, to už se skoro ani nedalo vydržet. Postupně se mi také začala zhoršovat kontaktní alergie na kovy – přezka pásku na holém těle? Okamžitě pruhy vyrážky po celém břiše. Náušnice z jiného kovu než zlata? Oteklé ušní lalůčky a podrážděné dírky v uších během pár minut. Dlouho jsem svým kolegyním záviděla, že mohou nosit bižu… imunologické testy objevily alergie na plíseň, roztoče, kočky a další a další, což jsem ani nepotřebovala vědět…

Jednoho den jsem si ale řekla, že se mi nechce „sypat“ prášky do konce života a ze dne na den jsem přestala antihistaminika užívat. Čekalo mne několik bezesných nocí s kopřivkou, která však v průběhu dne více či méně mizela i bez tabletek. Současně jsem začala s intenzivní mentální prací na přijetí svých symptomů, celkovém zklidňování psychiky. Za několik týdnů již po kopřivce nebylo skoro ani památky. Troufla jsem si zajet i na chalupu. Světe div se, přestože jsem tam párkrát kýchla, byla jsem schopna strávit čtyři dny bez opuchlých očí a tekoucího nosu. Začala jsem nosit kovové náušnice. Občas mě ušní dírka trochu zasvědí, ale to se za chvíli upraví. Byla jsem nadšená, a jak už k tomu člověk má sklony, myslela jsem si, že jsem navždy vyléčená. Ale ejhle, přišly problematické situace se změnou práce a kopřivka se znovu přihlásila o slovo. Přišly problémy vztahové a opět, vyrážka jak řemen. Sama na sobě již mám vypozorováno, jaká témata v mém životě mi přecitlivělé reakce spouští a někdy více, někdy méně úspěšně se mi daří je postupně řešit.

Z hlediska psychických příčin alergických projevů je tolik příběhů, kolik je alergických pacientů, přestože některé shodné rysy se vypozorovat dají – to je ovšem na delší povídání, pochopení širších souvislostí.

Abych dala pár tipů:

 • Nesnažte se proti alergii bojovat, ale spíše ji přijmout jako fakt – smířit se s něčím, co nemohu ovlivnit (alespoň pro tu aktuální chvíli)
 • Hodně odpočívejte – dostatečný spánek a relaxace během dne příznaky zmírňuje
 • Přemýšlejte, v jakých situacích v běžném životě reagujete přecitlivěle a zkuste to začít postupně měnit
 • Odpusťte si nedokonalosti, nemusí být všechno perfektní
 • Nechte události plynout – není třeba mít všechno pod kontrolou

Ať se daří!

Jarní únava? Anebo dokonce chronická únava?


Na začátek by se sem možná hodil známý  vtip o tom, že lidé se dělí podle toho, kdy mají v průběhu dne nejvíc energie na sovy a skřivany… a permanentně unavené holuby.

Příčin chronické únavy může být velmi mnoho od skutečně závažných onemocnění, přes vysoké stresové zatížení, až k nevhodné výživě. Popravdě, všechny tři zmíněné oblasti spolu souvisí, takže začít výživou je logické.

Jedním z velmi důležitých minerálních prvků, který je zapojen do spousty fyziologických procesů, je hořčík. Příznakem  jeho nedostatku může být právě chronická únava. Dle statistik až 2/3 dospělé populace „západního světa“ trpí nedostatkem hořčíku. Než si řekneme, v jakých přirozených zdrojích jej nejlépe doplnit, podívejme se, do čeho všeho je tento prvek zapojen.

Hořčík:

 • je součástí více než 300 enzymů potřebných pro:

Syntézu proteinů

Kontrakci svalů

Správnou funkci nervů

Kontrolu hladiny krevního cukru

Vazbu receptorů pro hormony

Regulaci krevního tlaku

Dráždivost srdečního svalu

Transmembránový přesnos iontů

Rovnováha kalciového metabolismu

 • Je zapojen do energetického metabolismu:
 • Nutný pro syntézu RNA a DNA

… to bylo z pohledu biochemického. Co to znamená pro naše zdraví?

 • Zlepšuje fyzickou výkonnost

Během cvičení tělo potřebuje o 10-20% více hořčíku pro metabolické procesy. Umožňuje totiž vstup glukozy do svalových buněk a odbourání laktátu. Ve studii zaměřené na triatlonisty se zjistilo, že při vyšších dodávkách hořčíku podávají sportovci lepší výkony v běhu cyklistice i plavání. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9794094)

 • Snižuje riziko vzniku a projevy deprese

Hořčík zajišťuje správnou funkci nervových buněk a je proto stěžejní pro správnou mozkovou aktivitu. Jeho nedostatek způsobuje špatnou náladu a zvyšuje riziko depresí.Ve studii na 8 800 lidech se zjistilo, že lidé s nízkým příjmem magnesia mají o 22% zvýšené riziko vzniku deprese. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25748766). V jiné velké studii bylo prokázáno, že denní dodávka 450mg magnesia zlepšuje náladu stejně jako antidepresiva. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19271419)

 • Snižuje riziko vzniku diabetu mellitu 2. Typu

Bylo zjištěno, že 48% diabetiků má sníženou hladinu hořčíku. Při dodávkách magnesia diabetikům došlo ke zlepšení jak hladin krevního cukru tak zvýšení sensitivity tkání k insulinu. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12663588)

 • Snižuje krevní tlak u hypertoniků

Potvrdilo se, že dodávka 450mg hořčíku denně snižuje systolický i diastolický tlak u hypertoniků. U lidí s normálním tlakem nemá na tlak vliv. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19020533)

 • Protizánětlivý účinek

Nízký příjem hořčíku je spojován s vyšším rizikem vzniku chronického zánětu a hraje roli při procesu stárnutí, obezitě a chronických onemocněních. Bylo zjištěno, že doplňováním magnesia došlo ke snížení základního markeru zánětu – CRP. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21199787)

 • Funguje jako prevence proti migrénám nebo snižuje jejich symptomy

Bylo zjištěno, že pacienti trpící migrénami mají sníženou koncentraci hořčíku. Přijímáním hořčíku, ať už formou doplňků stravy nebo jídly bohatými na hořčík lze zmírnit symptomy migrény. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533715)

 • Zlepšuje premenstruační symptomy

Magnesium zlepšuje náladu, zmírňuje retenci tekutin i další symptomy PMS. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2067759)

Když se na deficit hořčíku podíváme ještě naopak – co za obtíže může tento stav způsobovat?

 • Únava a vyčerpání

Při chronickém stresu se zvyšují hladiny hormonů adrenalin a kortizol a tím se současně snižují zásoby hořčíku. Společným působením těchto faktorů pak může docházet k rozvoji chronického zánětu.

 • Ateroskleroza

Nízké hladiny hořčíku jsou spojeny i se zvýšením koncentrace cholesterolu a triglyceridů v krvi, které se při zánětlivém nastavení organismu ukládají do stěny tepen ještě společně s vápníkem jehož koncentrace také souvisí s metabolismem hořčíku v těle.

 • Srdeční onemocnění

Srdeční sval má přirozeně vysokou koncentraci hořčíku pro svoji správnou funkci. Pokud je v těle nedostatek hořčíku a ještě navíc je hořčík odbouráván některými léky (statiny, antiarytmika), zhoršuje se funkce srdečního svalu.

 • Cukrovka

Hořčík je součástí biologického systému, který pomáhá transportovat glukozu do buněk. Navíc nízké koncentrace hořčíku zhoršují vnímavost tkání k inzulinu, čímž stoupá hladina cukru v krvi.

– Poruchy nálady, panika, deprese

Produkce serotoninu – látka, která zlepšuje náladu a zajišťuje dobré pocity – je přímo závislá na dostatečné koncentraci hořčíku.

 • Migréna, bolesti hlavy, hypertenze, syndrom dráždivého tračníku, spastický močový měchýř

Nízká hladina hořčíku zvyšuje dráždivost hladké svaloviny cév, trávicí trubice, vylučovacích orgánů.

Jak tedy zajistit, abychom měli hořčíku dostatek i bez potravinových doplňků?

 1. Vstřebávání hořčíku v trávicím traktu je závislé na dostatečné hladině vitaminu D! Proto se snažte doplnit nejprve tento vitamin. Nejvyšší koncentrace je v oleji z tresčích jater, tučných rybách, semínkách a důležité je vystavovat kůži slunečním paprskům v období, kdy to lze, případně doplňovat cestou suplementů.
 • Vařením se koncentrace hořčíku v potravinách snižuje. Dopřávejte si tedy co nejvíce syrové zeleniny a ovoce.  K zelenině s nevyšším obsahem hořčíku patří artyčok, špenát (ten ale vařený)o něco méně brokolice, květák. Z ovoce hrají prim datle, o něco méně banány a hodně hořčíku mají také maliny a ostružiny.
 • Užíváním mnohých léků, jako např. antibiotika, léky na snižování kyselosti žaludku, léky na snižování krevního tlaku, hormonální substituční terapie estrogeny, některá antihostaminika a další snižují koncentrace hořčíku v těle. Dodávat hořčík stravou je tak potřeba ještě více.
 • Ke zvýšeným ztrátám hořčíku dochází po požití alkoholu, kouření cigaret, konzumaci potravin s rezidui pesticidů či některých průmyslově zpracovaných potravin.
 • Potraviny s vysokým obsahem hořčíku, které je dobré zařazovat do jídelníčku jsou:
 • Konopná semena
 • Dýňová semena
 • Vařený špenát
 • Jogurt
 • Tmavá čokoláda
 • Černé fazole
 • Parmezán
 • Para ořechy, mandle
 • Ryby (candát, tuňák, makrela)
 • Doporučená denní dávka hořčíku je 375mg. Dle statistik dosáhne tohoto příjmu stěží třetina dospělé populace v ČR.

Dech – lék, který máme vždy při sobě


Nejen když pracuji s klienty či diskutuji s účastníky mých seminářů, ale i když se jen setkávám s lidmi na jiných akcích a vyplyne, čím se profesně zabývám, přijde řeč na stres a jeho možný vliv na různé zdravotní problémy, se kterými se lidé potýkají. Někdo mi dokonce říká, že ví, že jeho zdravotní potíže souvisí se stresem, ale on sám vlastně nedokáže poznat, kdy je ve stresu a kdy není. Jiní mi zase povídají o tom, jak jsou přetížení, ale vůbec neví, co s tím (chtěli by se jen zbavit stresu a všechno ostatní nechat jak je). Někdo už oběhal všechny lékaře a diagnózu si žádnou nepřinesl, tak přemýšlí, za co všechno může být zodpovědná hlava a psychika. A já jim pak povídám, jak všechno souvisí se vším, jak jsme každý jiný, něco jiného nám funguje, jak příčiny jednoho podobného symptomu mohou být u různých lidí rozdílné, jak neexistuje jedno všeobjímající řešení, které bych mohla poradit a vše vyléčit, že by chtělo se tomu věnovat déle a podrobněji.

Nicméně, pár takových univerzálních tipů přeci jen existuje. Třebaže nepomohou na 100% (a co ostatně na 100% pomůže), mohou výrazně ulevit a rozhodně neuškodí. Jedním z takových komplexních léků je vlastní dech. Je až s podivem, kolik preparátů, různých technik, cvičení či rozličných metod uzdravování jsou lidé ochotni absolvovat bez toho, aby se v prvé řadě zaměřili na vědomé dýchání, které má k dispozici každý žijící tvor. Pojďme se na dech podívat trošku podrobněji.

Člověk se každý den nadechne v průměru 26 tisíckrát. Dýchal by i tehdy, pokud si na dech vůbec nevzpomene. Fascinuje mne, jak důmyslný řídicí systém dech ovládá. Automatický dech řídí centrum v prodloužené míše, které je napojeno na nervy ovládající dýchací svaly. Musí zde panovat souhra mezi nádechem a výdechem. Na to, aby se nádech a výdech střídaly, nás příroda vybavila i dvěma druhy nervových buněk, které se vzájemně zapínají a vypínají. To ale není zdaleka všechno. Dýchací centrum je také ovlivňováno bloudivým nervem, který reaguje na signály receptorů z plic a dýchacích cest a řídí tak hloubku nádechu. Dále dechový rytmus reaguje na chemické složení krve a vnitřního prostředí a upravuje dechovou frekvenci podle tělesné zátěže, koncentrace oxidu uhličitého, obsahu stresových a dalších hormonů. A to ještě stále není všechno, protože, jak všichni známe, dech můžeme regulovat i vědomě. Pokud se rozhodneme dech zadržet  (a mozková kůra vyšle patřičný impuls), žádný automatismus nám v tom nezabrání (samozřejmě jen do chvíle, než se začneme dusit). Je to jediný autonomní orgánový systém, který má dvě paralelní cesty regulace. Trávicí pohyby vůlí tak jednoduše nezastavíme a srdeční rytmus už vůbec ne (naštěstí!).

Vědomé kontroly dechu můžeme výborně využít pro samoúzdravné procesy v našem těle a pro uvolnění napětí těla i duše. Vědomé hluboké dýchání bylo podrobeno i mnoha vědeckému zkoumání a došlo se k jednoznačným závěrům.

 1. Vědomé pomalé hluboké dýchání zpomaluje srdeční frekvenci. Prakticky toho lze výborně využít v situacích, kdy máme z něčeho strach, jsme ve stresu a rozbuší se nám srdce. Už tento fakt sám o sobě není úplně příjemný a může nás ještě více stresovat. Pomalým dýcháním lze srdeční tep upravit. Navíc díky soustředění se na dech odvedeme myšlenky od záležitostí, které nás stresují.
 2. Vědomé pomalé dýchání zklidňuje aktivitu mozkové kůry. Dle měření EEG bylo zaznamenáno prokazatelně více tzv. alfa vln, které svědčí pro stav uklidnění a relaxace. Upravuje se tak i emoční rozpoložení a to, čemu se v poslední době i v českých textech říká „well – being“ neboli pocit životní pohody.

Tyto dva efekty jsou vysvětlovány aktivitou tzv. interoceptorů, což jsou volná nervová zakončení v těle, která velmi přesně a jemně monitorují vnitřní stav těla. Právě jejich funkci se přičítá zodpovědnost za emoční stavy, jistou formu intuice ad. Interoceptory jsou v přímém propojení s limbickým systémem v mozku – tzv. emočním mozkem. Dalším možným vysvětlením je také přímé ovlivnění čichového mozku (proto je tak důležité dýchat nosem!), který má schopnost modulovat aktivitu celé mozkové kůry.

Tím, jak je v těle vše se vším propojeno, zvláště, když se do krve začnou uvolňovat rozličné chemické látky, tak lze vysledovat přímou biochemickou souvislost mezi pozitivním emočním naladěním (uvolňování endorfinů) a úpravou hormonální rovnováhy či aktivity imunitního systému. Fyzioterapeuti s dechem také pracují na denní bázi – vždy, když je třeba uvolnit svalové přetížení, je třeba pomalu a plynule vydechovat, svaly se uvolňují. Uvolnění svalů je zase v přímé souvislosti s uvolněním mysli a poklesem stresového napětí.

Co tedy poradit prakticky?

Vůbec nevadí, že neumíte přesné provedení nějaké konkrétní dechové techniky. Stačí si vyčlenit pár minut denně a vědomě se věnovat dýchání.

 • Pozorovat svůj automatický dech.
 • Zkusit jej prohloubit, nadechovat do břicha.
 • Velmi úlevné je prodlužovat výdech – s výdechem odchází i psychické napětí.
 • Výdech lze zintenzivnit i tím, že si jakoby „odfoukneme“ – čím hlasitější zvuk to vydá, tím lépe.
 • Zkoušejte vést dech do míst na těle, kde cítíte nějaké zatuhnutí.
 • Představujte si, jak dýcháte do páteře, která se uvolňuje a prodlužuje směrem nahoru.
 • Prožívejte, jak hluboké dýchání do břicha stimuluje břišní orgány k lepší funkci.
 • Dopřejte si uvolnění.

A na závěr jedna moje osvědčená dechová technika, kterou používám, když opravdu jde do tuhého:

Zhluboka se pomalu nadechujte do celých plic a počítejte při tom do 5. Pak dech zadržte, než napočítáte do 2 a pomalu vydechujte, než napočítáte do 7. V hlubokém výdechu také zadržte dech, než napočítáte do 2. Cvičení opakujte alespoň 5x.

Ať je váš dech volný… a to myslím hmotně i symbolicky. Není větší nesvobody, když se člověk nemůže nadechnout a naopak není větší svobody, když může dýchat volně!

Tereza