Proč dělám workshopy a co si od toho slibuju?

Workshopy pořádám – kromě toho, že mě to moc baví 🙂  – proto, protože vím, že občas stačí pouze inspirace, nějaký zážitek, „aha moment“ a člověk se ve svém životě posune dál, směrem, kde se cítí lépe a více sám sebou… a takovou inspiraci a zážitky doufám poskytuji. Vzhledem ke svému biomedicínskému vzdělání se vždy pokouším předestřít alespoň základní teoretické souvislosti, abychom se měli čeho chytit, zjistili jak jinak o daném tématu (a že jich je :-)) přemýšlet. Hlavně se ale snažím do programu zařazovat praktická cvičení – právě proto, aby účastníci něco zažili, mohli si prožít chvilku sami se sebou a následně (pokud chtějí) mohli svoje zážitky sdílet s ostatními ve skupině a mohli jsme o tom diskutovat. Snažím se také, aby vždy byl nějaké prostor pro konkrétní, individuální dotazy.

Hlavní cíle mých workshopů bych tedy shrnula takto:
  • racionální a jednoduše pochopitelný náhled na tematiku (nejčastěji zdravotní) + propojení informací, které jsou všeobecně známé v novém kontextu
  • inspirace pro samostatnou práci na sobě
  • konkrétní zkušenost s praktickým cvičením
  • sdílení a diskuse ve skupině, možnost výměny názorů a individuálních životních zkušeností

Co se týče nějakého teoretického výkladu, vždy se snažím o co nejvíce úhlů pohledu na věc. Tím, jak jsme každý jiný, můžou nám fungovat – nebo naopak nefungovat- různé věci a postupy. Nikdy proto nedávám jednoznačná doporučení a rady, ale spíše nabádám účastníky k  hledání vlastních cest.

Čím delší workshop je, tím více se těmto sebezkušenostním aktivitám můžeme věnovat. Záleží na každém člověku, zda preferuje pouze „ochutnávku“, anebo si chce vše užít naplno celý den.

MUDr. Tereza Hodycová