Obsah mých workshopů přizpůsobuji konkrétní skupině, podle potřeb klientů - zaměřuji se na různé oblasti fyzického a psychického zdraví. Vždy se však snažím o co nejširší pohled na danou problematiku, nabízím inspiraci, jak řešit zdravotní potíže a hlavně, jak jim předcházet.

 • Pro zlepšení fyzického a psychického zdraví
 • Důraz na využití v běžném životě
 • Vysoká interaktivita (minimum teorie, maximum praxe)
 • Nácvik praktických cvičení a technik
 • Kompletně písemně zpracované materiály
 • Pro malé i větší skupiny zaměstnanců
 • V místě pracoviště, v Centru Be Balanced nebo jako součást výjezdního zasedání kdekoli po ČR a SR

Nejčastější koncepty jsou:

 1. Krátký seminář s ukázkou praktických cvičení a technik - 3h (vč. přestávky)
 2. Intenzivní workshop s možností delšího nácviku a interaktivní práce - 4,5h (vč. přestávek)
 3. Celodenní workshop umožňující zahrnutí více témat, hlubší práci s technikami - 8h (vč. přestávek)
 4. Prožitkový workshop poskytující ucelený pohled na danou problematiku, sebezkušenost, interaktivní cvičení, skupinové aktivity - 1,5 - 2 dny (většinou výjezdní mimo pracoviště, nejčastěji 2-3 lektoři)

Semináře je možno uskutečnit jako navazující cyklus nebo samostatně.

Počet účastníků

Dle požadované velikosti skupiny upravuji konkrétní program. Pro dobrou interaktivní práci je optimální skupina do 20 lidí, pokud je akce primárně vnímaná pouze jako "přednáška", není počet omezen.

Cena

Cena se odvíjí od konkrétní akce, jejího obsahu a délky - vždy záleží na konkrétní domluvě. Orientační cenovou nabídku na požádání ráda zašlu (kontaktujte mě na mail: terezahodycova@gmail.com).

 

Témata workshopů: