Hlouběji se zaměříme na příčiny přetížení a destruktivních forem chování k sobě. Budeme čerpat z výzkumů vývojové psychologie a zanoříme se do principů sebepéče na té nejhlubší úrovni.

  • Jak vzniká sebehodnota
  • Co si neseme z výchovy v dětství
  • Tajné programy jako díry v duši
  • Nevhodné strategie k posílení sebehodnoty
  • Jak „nainstalovat“ nové programy