Psychoterapie

Nabízím odbornou i lidskou podporu na cestě za lepší kvalitou života, úlevu od trápení a rozvoj osobnosti díky lepšímu sebepoznání.

S čím mohu pomoci:

 • úzkosti, strachy, stresy
 • problematické vztahy
 • problémy v profesním životě
 • seberealizace a sebevědomí
 • mateřství, výchova dětí
 • osobní rozvoj

Jak psychoterapie probíhá se dozvíte v mém článku ZDE!

Psychosomatika

Mnoho onemocnění reaguje na stav psychiky. Nabídnu vám možnosti, jak lze psychoterapeutickými postupy zmírnit tělesné obtíže.

S čím mohu pomoci:

 • stres, chronická únava
 • bolesti pohybového aparátu, hlavy, poruchy spánku
 • obezita, trávicí a kožní obtíže
 • vysoký krevní tlak, bušení srdce
 • problémy s imunitou
 • gynekologické potíže

Jak psychosomatická psychoterapie probíhá se dozvíte ZDE.

Workshopy

Celostní pohled na zdraví otevírá mnoho možností, jak přistupovat ke zdraví. Kombinuji pohledy medicíny o témata psychologická, vztahová, spirituální.

Témata workshopů:

 • psychohygiena
 • relaxační techniky
 • psychosomatické souvislosti
 • vyhoření, osobní hranice
 • sebepřijetí, sebehodnota
 • energy management

Témata a zaměření workshopů naleznete zde.

Praxe

 • 2018 - do současnosti Be Balanced (Psychoterapie, terapie psychických příčin onemocnění, celostní poradenství životního stylu, protistresová terapie, lektorka workshopů)
 • 2017 – 2020 Health Harmony (Lektorka workshopů zaměřených na posílení fyzického i psychického zdraví, psychosomatický přístup ke zdravotním problémům)
 • 2017 –2018 Klaudiánova Nemocnice Mladá Boleslav (Lékařka - interní oddělení)
 • 2015 – 2018 Tereza Hodycová (Individuální konzultace, celostní poradenství životního stylu)
 • 2013 – 2017 Pro Fit Institut s.r.o. (Lektorka workshopů se zaměřením na stres a prevenci civilizačních onemocnění, autorka řady článků pro web a media)
 • 2009 – 2012 STOB (Lektorka skupin kognitivně-behaviorální terapie obezity, koordinátorka webu stobklub)
 • 2003 – 2009 Glaxo Smith Kline (Medical Marketing Manager)

Jsem členkou odborných společností a stavovských organizací:

 • Česká společnost pro analytickou psychologii
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLSJEP
 • Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
 • Česká lékařská komora (ČLK)

Vzdělání, kurzy a výcviky

 • 2.  Lékařská fakulta UK
 • Psychoterapeutický výcvik analytické psychoterapie (Česká společnost pro analytickou psychologii)
 • Fakulta Managementu VŠE
 • Emotional Leadership (VEVA s.r.o.)
 • Trening kognitivně-behaviorální terapie obezity (STOB)
 • Trening v metodice motivačních rozhovorů (PhDr. Jan Soukup)
 • Workshop setkání s Biosyntézou (Mgr. Y. Lucká)
 • Kurz neuro-lingvistického programování – NLP Practitioner, NLP Master Practitioner (K. Klimszová)
 • Semináře Psychosomatika (IPVZ, Dr. Honzák ad.)
 • Kurz Autogenní trening (Mgr. Iva Dušková)
 • Psychosomatika v biosyntéze (MUDr. Alena Večeřová Procházková, PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková)
 • Nový strom (PhDr. Ludvík Běťák)
 • Spirituální dimenze v psychoterapii (PhDr. Ludvík Běťák)
 • Dreamwork v biosyntéze (PhDr. Barbora Janečková, PhD., Mgr. Martin Hoffman)
 • Důvěra ve změnu - Trauma v kontextu biosyntézy (PhDr. Yvona Lucká, PhDr. Barbora Janečková, PhD.)
 • Důvěra ve změnu - aspekty práce s vývojovým traumatem v dětství a adolescenci (PhDr. Yvona Lucká, PhDr. Barbora Janečková, PhD.)
 • Meditativní tanec (PhDr. Barbora Janečková, PhD., Mgr. Martin Hoffman)

Napsali klienti psychoterapie