Psychoterapie

V terapeutickém procesu vycházím z konceptů hlubinné, Jungovsky orientované psychoterapie v kombinaci s dalšími moderními přístupy práce s lidskou psychikou a tělem, jako je autogenní trenink, neuro-lingvistické programování, body-psychoterapie, relaxační a protistresové techniky, vizualizace a imaginace.

Nejčastější témata:

 • těžké životní trable
 • potíže v mezilidských vztazích
 • problémy v profesním životě
 • úzkosti, strachy, stresy
 • seberealizace a sebevědomí
 • mateřství, výchova dětí a partnerství
 • osobní rozvoj a sebepoznání

Jak psychoterapie probíhá se dozvíte v mém článku ZDE!

Psychosomatika

Vycházím ze znalostí biologických principů fungování těla, které jsou silně ovlivňovány psychikou. V rámci psychosomatického terapeutického procesu rozkrýváme s klienty v průběhu rozhovoru souvislosti mezi fyzickými obtížemi a stavem psychickým.

Nejčastější potíže, se kterými se setkávám jsou:

 • stres, chronická únava
 • bolesti pohybového aparátu, hlavy, poruchy spánku
 • obezita, trávicí a kožní obtíže
 • vysoký krevní tlak, bušení srdce
 • alergie a autoimunity
 • opakovaná infekční onemocnění
 • chronické vyrážky, exémy
 • gynekologické potíže, otěhotnění

Jak psychosomatická psychoterapie probíhá se dozvíte ZDE.

Workshopy

Zdraví je zásadním tématem pro kvalitu života. Celostní pohled na zdraví otevírá mnoho možností, jak přistupovat k prevenci či léčení již vzniklých onemocnění. Doplněním přístupu klasické medicíny o témata psychologická, vztahová, spirituální, možnosti přírodního léčení si účastníci rozšiřují povědomí o možných cestách zlepšování zdravotního stavu, vnímání sebe sama.

Témata workshopů:

 • psychohygiena
 • relaxační techniky
 • psychosomatické souvislosti
 • alternativní medicína
 • zdravotní prevence

Aktuálně otevřené workshopy jsou uvedeny ZDE.

 

Praxe

 • 2018 - do současnosti Be Balanced (Psychoterapie, terapie psychických příčin onemocnění, celostní poradenství životního stylu, protistresová terapie, lektorka workshopů)
 • 2017 – do současnosti Health Harmony (Lektorka workshopů zaměřených na posílení fyzického i psychického zdraví, psychosomatický přístup ke zdravotním problémům)
 • 2015 – do současnosti Tereza Hodycová (Individuální psychoterapie, terapie psychických příčin onemocnění, celostní poradenství životního stylu, lektorka workshopů)
 • 2017 –2018 Klaudiánova Nemocnice Mladá Boleslav (Lékařka - interní oddělení)
 • 2013 – 2017 Pro Fit Institut s.r.o. (Lektorka workshopů se zaměřením na stres a prevenci civilizačních onemocnění, autorka řady článků pro web a media)
 • 2009 – 2012 STOB (Lektorka skupin kognitivně-behaviorální terapie obezity, koordinátorka webu stobklub)
 • 2003 – 2009 Glaxo Smith Kline (Medical Marketing Manager)

Vzdělání, kurzy a výcviky

 • 2.  Lékařská fakulta UK
 • Fakulta Managementu VŠE
 • Emotional Leadership (VEVA s.r.o.)
 • Trening kognitivně-behaviorální terapie obezity (STOB)
 • Trening v metodice motivačních rozhovorů (PhDr. Jan Soukup)
 • Workshop setkání s Biosyntézou (Mgr. Y. Lucká)
 • Kurz neuro-lingvistického programování – NLP Practitioner, NLP Master Practitioner (K. Klimszová)
 • Semináře Psychosomatika (IPVZ, Dr. Honzák ad.)
 • Kurz Autogenní trening (Mgr. Iva Dušková)
 • Psychosomatika v biosyntéze (MUDr. Alena Večeřová Procházková, PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková)
 • Výcvik analytické psychoterapie (Česká společnost pro analytickou psychologii) - probíhající (5.rok)

 

 

Jsem členkou odborných společností:

 • Česká společnost pro analytickou psychologii
 • Společnost psychosomatické medicíny ČSJEP

Napsali klienti psychoterapie