Bojovat za sebe

Věčné téma v historii napříč staletími, napříč živočišnou i rostlinnou říší, napříč veškerými životními tématy.

Téma boje často řeším i se svými klienty, ať už se to týká vztahů nebo boje proti vlastnímu tělu, jeho nedokonalostem či potížím. Většinou jsem zastáncem spíše „mírových“ řešení, ale někdy je zkrátka potřeba si vybojovat své místo na světě. Pokud to člověk pro sebe neudělá, strádá psychicky i fyzicky, můžou se objevit psychosomatická onemocnění. Člověk, který se stále jen někomu přizpůsobuje, vynakládá obrovskou energii, aby odhadl, čím se druhým zavděčit, dělá vše pro to, aby nevznikl konflikt, může velmi ublížit sobě sama.

Mám nemálo klientů, kteří stojí na pokraji psychického zhroucení, trpí migrénami, hučením v uších či dalšími symptomy a přesto se empaticky snaží pochopit všechny a všechno okolo, k obhájení vlastních potřeb nemají odvahu, nebo jim přijde vlastně nepatřičné a sobecké bojovat sám za sebe.

Nedávno se mi dostala do rukou kniha „Umění války“, která předkládá kousky zachovalých textů čínského vojevůdce Sun Pina. Občas jde mráz po zádech, jak trefně a krátce je schopen popsat základní principy boje. Boje, který je spravedlivý… „I ten, kdo není ctnostný jako pět císařů, nemá schopnosti tří králů a ani není moudrý jako vládce Čou, může říci: „Chci mít dobrou vůli a být spravedlivý, chci se zabývat hudbou a poezií, chci nosit volný šat a vyhnout se každé neshodě a boji.“ Každý takový však musí mít na paměti, že i Jao či Šun takové přání měli. Nemohli jej však uskutečnit. Proto svolali vojsko a postavili se zlu.“ … Přesto varuji, že ten, kdo hledá zalíbení v boji, jistě zahyne, a ten, kdo hledá v boji bohatství, bude pohaněn. Válka a boj nejsou cestou k uspokojení ani k zisku.“

V životě někdy dochází k situacím, kdy je třeba vědomě sebrat odvahu k boji i přes možné ztráty. Zkrátka vzít osud do svých rukou a spravedlivě bojovat na své straně. I když třeba dojde k porážce (ať už to symbolicky vnímáme jakkoli), aspoň má člověk dobrý pocit, že pro to něco udělal.

Přeji hodně odvahy a velkou míru citlivosti, kdy je ten pravý okamžik, kdy už není jiné východisko než spravedlivý boj!
Krásný víkend.
Tereza