Cílem semináře je prozkoumat možnosti svépomocného uklidnění se nejen v zátěžových situacích, ale dlouhodobě v individuálním rytmu života

  • Význam strachu a úzkosti
  • Jak předejít ničivým důsledkům strachu
  • Sebeterapeutické techniky proti úzkosti
  • Zvládnutí panické ataky
  • Nutkavost, perfekcionalismus, neschopnost odpočívat jako důsledky úzkostného nastavení psyché