Pochopme princip kultivace emocí a zlepšeme tak spokojenost se svým chováním a prožíváním v náročných situacích. Naučíme se několik technik a postupů pro lepší sebepoznání a zvládání emočně vypjatých situací.

  • Emoční inteligence
  • Jak se naučit vhodně reagovat
  • Jak nebýt ve vleku svých emocí (vztek, strach, stud)
  • Emoce a tělo – medicínské a psychologické souvislosti tělesných a psychických projevů
  • Emoce a naplněný život