Jak u mě probíhá psychoterapie?

Komu může psychoterapie pomoci?

Psychoterapie není pouze o řešení psychických problémů, ale pomáhá při vlastním osobním rozvoji, kdy člověk lépe poznává sám sebe, stává se sebe-vědomější, lépe zvládá svoje emoce a není pak tolik závislý na hodnocení druhých. Specifickou oblastí je psychoterapie psychosomatická, která se snaží o nalézání souvislostí mezi psychickým stavem a fyzickým onemocněním, které pak následně dokáže zmírnit či zcela vyřešit. V jakých situacích tedy může být přínosné vyhledat psychotarapeuta?

osobní problémy

 • „Mám nízké sebevědomí.“
 • „Mám slabou vůli, nedokážu se ovládat.“
 • „Jsem dlouhodobě ve stresu, bývám často nervózní.“
 • „Mám nedostatek životní energie.“
 • „Lehce podlehnu vlivu druhých, dlouze řeším, co si o mě druzí myslí.“

problémy v profesním životě

 • „Jsem přepracovaný a pod tlakem.“
 • „Mám trému z vystupování na veřejnosti.“
 • „Mám strach ze selhání.“
 • „Špatně se soustředím, mám problém s učením.“
 • „Nedokážu se „prodat“ a obhájit svůj názor.“

psychické problémy

 • „Mám úzkosti, strachy, deprese, panické ataky.“
 • „Prožívám smutek po ztrátě blízké osoby.“
 • „Neumím zvládat svoje emoce.“
 • „Ztrácím smysl života a své práce.“
 • „Neumím se vyrovnat se svou minulostí nebo prožívám silné obavy z budoucnosti.“

problémy v mezilidských vztazích

 • „Mám dlouhodobé neshody s partnerem.“
 • „Rozpadl se mi vztah – rozchod, rozvod.“
 • „Vím, že jsem v toxickém vztahu ale nevím, co mám dělat.“
 • „Nezvládám výchovu svých dětí.“
 • „Řeším dlouhodobé spory v rodině.“

zdravotní problémy (psychosomatika)

 • stres, chronická únava
 • bolesti pohybového aparátu, hlavy, migrény, poruchy spánku
 • obezita, trávicí a kožní obtíže
 • vysoký krevní tlak, bušení srdce
 • alergie a autoimunity
 • opakovaná infekční onemocnění
 • chronické vyrážky, exémy
 • gynekologické potíže, otěhotnění

Krokem číslo jedna je objednat se na první setkání

Nejprve je nutné si domluvit termín sezení – objednací doby mívám do dvou týdnů. Objednání může proběhnout buď telefonicky na moje telefonní číslo + 420 604 520 865 nebo emailem na terezahodycova@gmail.com.

Krokem číslo dva je dorazit na první setkání

Na prvním sezení zjišťuji s čím přicházíte, s čím potřebujete pomoci a jaká jsou vaše očekávání od terapie. Podrobně vysvětluji způsob svojí práce, který vychází z dynamických směrů analytické psychologie. To znamená, že rozkrýváme souvislosti mezi různými naučenými programy v mozku z naší minulosti a zkoumáme jak je přetvořit nebo alespoň lépe pochopit, aby do budoucna fungovaly spíše v náš prospěch, než naopak.

Také se domluvíme na frekvenci setkávání – zda bude 1x do týdne nebo méně často, podle vašich potřeb a očekávání. Nastíním možnosti a metody, jakým způsobem budeme pokračovat.

Krokem číslo tři je pravidelné docházení na terapii

Počet sezení je různý a opět závisí na vašich potřebách a očekáváních. Psychoterapie je založena na rozhovoru, který doplňuji prací s obrázkovými kartami, figurkami, sandspielem, aktivní imaginací, autogenním treningem a dalšími. Cílem je navázat komunikaci s vlastním nevědomím (podvědomím), lépe vnímat svoje tělo a jeho pocity, dostávat se do kontaktu s intuicí. Na závěr každého sezení zhodnotíme klíčové body a témata dnešního rozhovoru a domluvíme se na příštím termínu sezení.

Ráda Vám budu nápomocna při řešení aktuálních trablí, pokud chcete moji službu využít!

MUDr. Tereza Hodycová