Jak u mě probíhá terapie psychosomatických obtíží?

Na úvod je třeba zdůraznit, že k fyzickým obtížím přistupuji psychoterapeuticky (o tom, jak u mě probíhá psychoterapie jsem psala v minulém článku zde). Primárně se nesnažím suplovat či jakkoli zasahovat do léčby medicínské, byť jsem původem lékařka. Medicínské vzdělání a praxi spíše využívám k vysvětlení principu nemoci – pokud to klienta zajímá – a díky tomu občas pochopení psychických souvislostí. Ctím bio-psycho-socio-spirituální model nemoci a z něj vycházím. O psychosomatických konceptech vzniku nemoci se můžete dočíst ZDE.

V průběhu psychoterapie pátráme po odpovědích na tyto dotazy:

Jaké jsou tělesné příznaky a potíže – jak přesně se projevují?
Jak se pacient cítí?
Jak pacient zachází se svými potížemi a jak si je sám vysvětluje?
Jaké pocity, jaké vzorce myšlení souvisejí s aktuálními symptomy?
Jaké má pacient představy o nemoci a zdraví?
Jaké faktory ve svém souhrnu poruchu vyvolaly, udržují ji, nebo ji dokonce zhoršují?
Do jakého kontextu rodinného, partnerského, sociálního a profesního můžeme potíže zařadit?
Jaké jsou konkrétní vztahy mezi faktory tělesnými, duševními a sociálními?
Jaké další následky potíže způsobily a co by pro dotyčného znamenalo jejich odstranění nebo zmírnění?
Jaké jsou nejbližší cíle terapie a jaké jsou další cíle?

S klienty při rozhovoru zkoumáme samotné onemocnění či jeho symptomy z hlediska principu a pátráme po podobných principech v oblasti myšlení, chování, vztahů. Klient sám nachází různé paralely a souvislosti mezi svou nemocí a konkrétní životní situací, pracujeme s časovou osou, kdy přiřazujeme k milníkům zdravotních potíží milníky životních událostí. Zkoušíme nalézat také symbolické aspekty nemocí, avšak neopomíjíme ani důsledné dodržování či nastavení režimových opatření – cvičení, strava a další. – s psychickou podporou v této oblasti. Někteří lidé jsou spíše přístupni změně chování, jiní ke změně myšlení a náhledu na celou problematiku.

Dobrá zpráva však je, že není rozhodující, ze kterého konce se klubko patálií začne rozmotávat, hlavně je důležité vůbec začít.

MUDr. Tereza Hodycová