Ostřete pilu

Jak nabrat síly pro dobrou práci i spokojený život? Budeme se hlavn zaměřovat na techniky psychohygieny a zdravého životního stylu.

Jak neztratit hlavu

Zaměříme se na emoce jako je vztek, strach a smutek. Prozkoumáme, jak nás ovlivňují a jak můžeme my ovlivnit svoje naladění. Zkusíme si několik terapeutických technik
a budeme si také povídat.

Těším se na vás!
MUDr. Ing. Tereza Hodycová

„JAK NEZTRATIT HLAVU“ aneb metody zvládání emočně vypjatých situací (stres, tréma, strach, úzkost)

V životě se občas objeví obtížná období, kdy naše kapacita vše zvládnout s klidem a přehledem, klesá. Ve chvílích, kdy jsme přetížení, přestáváme zvládat projevy svých emocí a chováme se tak, jak bychom nechtěli, nebo trpíme vnitřním přetlakem. Jak tedy uvolnit akutní napětí a získat zpět svoji psychickou rovnováhu? Cesta může být dlouhá, ale na semináři si alespoň ukážeme řadu technik a postupů, které mohou vést k okamžité úlevě. Při jejich nacvičování v běžném životě pak člověk lépe zvládá zátěžové situace a získává lepší sebevědomí.

Na semináři si nacvičíte:

 • Cvičení pro uvolnění neprojevených emocí
 • Jacobsonovu progresivní relaxaci
 • „Vnitřní talisman“ pro chladnou hlavu
 • Jak posilovat všímavost k sobě (jako prevence emočních výbuchů)

Seminář je zaměřen prakticky s prostorem na zpětnou vazbu a možnou diskusi ke každé technice. Oblečte se pohodlně, budeme chvílemi ležet na podložce. Program je určen pouze malé skupince účastníků s možností co nejvíce individuální péče každému z nich.

„PSYCHOSOMATIKA V KAPSE“ aneb základní psychosomatické principy

Když nás bolí žaludek, nemusí to nutně znamenat, že nám „někdo leží v žaludku“. Pojďme se trošku podrobněji podívat na principy psychosomatiky a získat tak náhled na fungování  vlastního zdraví.

 • Jak naučené vzorce chování ovlivňují zdraví? … a jak přetnout tento kruh sebepodrývajícího chování?
 • Jak se můžou potíže v komunikaci projevit na těle? … a jak pracovat na zlepšení?
 • Jak se můžou vztahy v rodině i mimo ni podílet na vzniku a udržování tělesného příznaku? …a jak hledat cesty ke zdraví?

Součástí semináře jsou i praktická cvičení zaměřená na sebepoznání a prožitek, kde bude mít každý sám za sebe možnost prozkoumat svoje možné spouštěče tělesných obtíží. Program je určen pouze malé skupince účastníků s možností co nejvíce individuální péče každému z nich.

MUDr. Radkin Honzák v Be Balanced

Další setkání s panem doktorem Honzákem v Be Balanced proběhne 16.3. v 18h. Tentokrát na téma mikrobiom.

Anotace, aneb jak to celé vzniklo:

“Když jsem před časem vezla pana doktora z besedy v Be Balanced, povídali jsme si o všem možném. Mezi řečí se mi zmínil: “…no a nejzajímavější téma jsou ti mikrouti, ty já mám rád, o těch já rád povídám…”. A slovo dalo slovo, a nová přednáška se chystá na téma miniaturních obyvatel našeho těla alias mikrobiomu.”

Na povrchu lidského těla a v jeho útrobách žije asi desetkrát více bakterií, prvoků, kvasinek a dalších mikroskopických organismů, než kolik je našich vlastních buněk. Bylo by zvláštní, pokud by nás nějakým způsobem neovlivňovaly. Výzkum v posledních letech potvrzuje stále další a další souvislosti našeho mikrobiomu a zdraví – nejen fyzického, ale i psychického. Zvu tedy na přednášku s besedou pana doktora Honzáka, se kterým budete mít možnost toto téma probrat osobně.

Za celý tým Be Balanced srdečně zve MUDr. Tereza Hodycová

Syndrom vyhoření + základy psychohygieny v pomáhajících profesích III

Na semináři proběhne úvod do problematiky syndromu vyhoření v pomáhajících profesích s akcentem na praktické situace, do kterých se může dostávat každý, kdo nějakým způsobem přichází do vztahu s klientem a nemá psychoterapeutický výcvik.

V další části semináře bude dán prostor pro sdílení osobních zkušeností či nejasností účastníků z jejich praxí.

Poslední část semináře bude zaměřena na základní psychohygienické nástroje pro lidi pracující v pomáhajících profesích.

Seminář si klade za cíl v základu pokrýt problematiku syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Seminář je tedy vhodný pro pracovníky fyzioterapie, maséry, trenéry ale také pro pracovníky na recepcích a podobně.

Seminář vedou ing. Jiří Lisý – kouč a psychoterapeut a MUDr. Tereza Hodycová – lékařka a psychoterapeutka

Přenos/Protipřenos + základy psychohygieny v pomáhajících profesích II

Na semináři proběhne úvod do problematiky přenosu a protipřenosu ve vztahu s klientem v pomáhajících profesích s akcentem na praktické situace, do kterých se může dostávat každý, kdo nějakým způsobem přichází do vztahu s klientem a nemá psychoterapeutický výcvik.

V další části semináře bude dán prostor pro sdílení osobních zkušeností či nejasností účastníků z jejich praxí.

Poslední část semináře bude zaměřena na základní psychohygienické nástroje pro lidi pracující v pomáhajících profesích.

Seminář si klade za cíl v základu pokrýt problematiku Přenosu/Protipřenosu jakéhokoliv profesního vztahu. Seminář je tedy vhodný pro pracovníky fyzioterapie, maséry, trenéry ale také pro pracovníky na recepcích a podobně.

Seminář vedou ing. Jiří Lisý – kouč a psychoterapeut a MUDr. Tereza Hodycová – lékařka a psychoterapeutka

Terapeutický/klientský vztah + základy psychohygieny v pomáhajících profesích I

Na semináři proběhne úvod do problematiky vztahu s klientem v pomáhajících profesích s akcentem na praktické situace, do kterých se může dostávat každý, kdo nějakým způsobem přichází do vztahu s klientem a nemá psychoterapeutický výcvik.

V další části semináře bude dán prostor pro sdílení osobních zkušeností či nejasností účastníků z jejich praxí.

Poslední část semináře bude zaměřena na základní psychohygienické nástroje pro lidi pracující v pomáhajících profesích.

Jak již z názvu semináře vyplývá, nejedná se pouze o vztah terapeutický, ale seminář si klade za cíl v základu pokrýt problematiku jakéhokoliv profesního vztahu. Seminář je tedy vhodný pro pracovníky fyzioterapie, maséry, trenéry ale také pro pracovníky na recepcích a podobně.

Seminář vedou ing. Jiří Lisý – kouč a psychoterapeut a MUDr. Tereza Hodycová – lékařka a psychoterapeutka

„JAK NEZTRATIT HLAVU“ aneb metody zvládání emočně vypjatých situací (stres, tréma, strach, úzkost)

V životě se občas objeví obtížná období, kdy naše kapacita vše zvládnout s klidem a přehledem, klesá. Ve chvílích, kdy jsme přetížení, přestáváme zvládat projevy svých emocí a chováme se tak, jak bychom nechtěli, nebo trpíme vnitřním přetlakem. Jak tedy uvolnit akutní napětí a získat zpět svoji psychickou rovnováhu? Cesta může být dlouhá, ale na semináři si alespoň ukážeme řadu technik a postupů, které mohou vést k okamžité úlevě. Při jejich nacvičování v běžném životě pak člověk lépe zvládá zátěžové situace a získává lepší sebevědomí.

Na semináři si nacvičíte:

 • Cvičení pro uvolnění neprojevených emocí
 • Jacobsonovu progresivní relaxaci
 • „Vnitřní talisman“ pro chladnou hlavu
 • Jak posilovat všímavost k sobě (jako prevence emočních výbuchů)

Seminář je zaměřen prakticky s prostorem na zpětnou vazbu a možnou diskusi ke každé technice. Oblečte se pohodlně, budeme chvílemi ležet na podložce. Program je určen pouze malé skupince účastníků s možností co nejvíce individuální péče každému z nich.

„SERVISKA PRO DUŠI“ aneb svépomocné techniky psychohygieny

Dlouhodobé psychické napětí je jednak velmi nepříjemné, rozptylující a omezující v pracovních i osobních aktivitách, ale hlavně je rizikové i pro naše celkové zdraví. Na semináři si vyzkoušíte řadu jednoduchých technik psychohygieny, které lze praktikovat v běžném životě.

Na semináři si nacvičíte:

 • Uvolnění pro lepší usínání či relaxaci v průběhu dne
 • Využití autogenního treningu a imaginace
 • Jak pracovat se svým přídělem psychické energie pro každý den

Seminář je zaměřen prakticky s prostorem na zpětnou vazbu a možnou diskusi ke každé technice. Oblečte se pohodlně, budeme chvílemi ležet na podložce. S sebou si vezměte psací potřebu, rozkreslíte si pár schémat a obrázků – budete-li chtít. Program je určen pouze malé skupince účastníků s možností co nejvíce individuální péče každému z nich.