Nechť je jídlo tvým lékem a lék tvým jídlem

Na semináři budeme diskutovat možnosti a způsoby, jak ovlivňovat jídelníčkem svoje fyzické i psychické zdraví bez použití suplementů (doplňků stravy), prakticky si zkusíme sestavit jídelníčky, které budou vyhovovat jak nutričně, tak po stránce chuťové a radosti z jídla.

Co si ze semináře odnesete?
 • Rozhled v moderních výživových směrech, jejich pozitiva i případná rizika
 • Zjištění, že jídlo nám musí hlavně chutnat
 • Praktické návody, jak si sestavovat jídelníček, aby obsahoval vše potřebné a nic důležitého v něm nechybělo i z pohledu oslav a svátků
 • Tipy na zapojení léčivých bylin do jídel, jednoduché recepty na obohacení vánočního cukroví
Co řekli účastníci?

👉Aktuální informace, vědecky podložené, srozumitelná, poutavá forma.”
👉praktické vysvětlení, shrnutí nejdůležitějšího”
👉Komplexní, prakticky podané informace. Zkušená lektorka.”

Střevní mikrobiom – kamarádi nebo nezvaní návštěvníci v našich útrobách?

Seminář shrne základní poznatky o bakteriálním střevním mikrobiomu – velmi intenzivně zkoumaném tématu v biomedicíně, jak se tyto bakterie podílí nejen na kvalitě trávení, ale i na imunitě, psychickém stavu jedince a doplní praktické návody, jak jej pozitivně ovlivnit.

Co si ze semináře odnesete?
 • Znalosti o fungování střevních bakterií a propojenost s řídicími systémy v těle
 • Nejnovější vědecké poznatky o střevním mikrobiomu
 • Návody, jak stravou a životním stylem pozitivně ovlivňovat střevní mikrobiom a díky tomu svůj zdravotní stav
Co řekli účastníci?

“Přínosný seminář, příjemná lektorka, která ví o čem mluví.

“Příjemná prezentace, prima tip na cvičení, ucelený pohled v souvislostech.”

“To, co člověk (já) cítil, mi bylo odborně vysvětleno a zapadá do mého chápání světa”

Hormony jako způsob dorozumívání uvnitř těla

Na semináři budou objasněny souvislosti hormonální rovnováhy v lidském těle, na čem závisí a jakým způsobem pomoci jejímu znovunastolení při dysbalancích. Další mohutný řídicí systém v těle, který při špatném fungování ovlivní celého člověka. Na příkladech z praxe si ukážeme možnosti určitých stereotypů chování a postojů, jejichž změnami lze postupně zlepšovat zdravotní symptomy narušené hormonální rovnováhy. Seminář si neklade za cíl doporučit způsoby léčby zmiňovaných onemocnění, ale nabídnout inspiraci, jak o zdravotních potížích přemýšlet a kde hledat možné cesty pro jejich zlepšování.

Co si ze semináře odnesete?
 • Náhled na princip fungování hormonálního systému a jeho provázanost s dalšími řídicími systémy v těle.
 • Náměty na práci se sebou sama formou změn životního stylu, zlepšování psychického stavu, změn zažitých stereotypů chování
 • Zkusíte si svoji představivost a „ochutnáte“ její efekt na tělo i psychiku
Co řekli účastníci?

“Našel jsem pár cenných informací, které začnu využívat/zohledňovat v životě.”

“Velmi hluboké a tolerantní pojetí.”

“Mnoho zajímavých informací a mnoho otázek k zamyšlení.”

“Seminář se mi líbil, příjemná, mě milá přednášející.”

Imunita z pohledu psychosomatiky

Seminář je zaměřen na pochopení základního fungování imunitního systému, možnosti jeho ovlivnění životním stylem, chováním, vztahem k sobě sama. Dotkneme se témat alergií a autoimunitních onemocnění, stejně jako problematiky opakovaných infekcí. Na konkrétních příkladech z praxe si osvětlíme možné souvislosti poruch rovnováhy řídicích systémů v těle, a jakým způsobem hledat cesty k jejímu znovunalezení.

Program je sestaven z teoretického základu a praktického cvičení. Neklade si za cíl doporučit způsoby léčby zmiňovaných onemocnění, ale nabídnout inspiraci, jak o zdravotních potížích přemýšlet a kde hledat možné cesty pro jejich zlepšování.

Co si ze semináře odnesete?
 • Pochopení základního principu fungování imunitního systému a jeho provázanost s ostatními řídicími systémy v těle.
 • Zjistíte, co se děje, když imunitní systém nefunguje v harmonii
 • Na příkladech z praxe se dozvíte o možných cestách, jak zmírnit zdravotní symptomy

Stres nemoc a uzdravení z celostního pohledu

Seminář osvětlí fyziologické souvislosti stresu na tělesné zdraví, jakým způsobem lze ovlivňovat hlavní řídicí systémy v těle a nabídne praktickou ochutnávku relaxačních technik a nácviku lepšího procítění vlastního těla.

Program je sestaven z teoretického základu a praktického cvičení. Na praktických příkladech z praxe si vysvětlíme souvislosti se vznikem onemocnění a naopak také cesty, jak skrze redukci napětí a sebepřijetí ke zlepšování zdravotních potíží.

Co si ze semináře odnesete?
 • Přehled o fungování těla ve stresu a souvislosti se vznikem onemocnění
 • Náměty a doporučení, jak stresu a zdravotním symptomům z něj plynoucích předcházet
 • Vnímavost vůči projevům vlastního stresu
Co řekli účastníci minulých běhů semináře?

“Zopakování, díky kterým si procházím věci, které jsme znal, ale zapomněl je dělat – znovuosvojení”

“Pro mě rozhodně zajímavá zkušenost především v tom, že jsem si neuvědomoval, že je možné své tělo vnímat z jiného pohledu.”

“zajímavé informace a přínos z hlediska orientování se ve stresových situacích. Lektorka je velice sympatická a umí dobře podat informace laikovi. Seminář byl přínosný.”

Základní psychosomatické principy zdraví a nemoci

Seminář zaměřený na pochopení propojení těla a duše – tj. bio-psycho-socio-spirituálního modelu nemoci, jak nastartovat samoúzdravné procesy, jak se lze úpravou svého chování a postojů zmírnit či se zbavit mnohých onemocnění, jak využívat emoce ve svůj prospěch.

Program je sestaven z teoretického základu a praktického cvičení. Neklade si za cíl pochopení všech možností příčin vzniku nemocí, ale spíše se snaží být inspirací pro přemýšlení o vlastním zdraví, zdravotní prevenci a samoúzdravných schopnostech. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jaké souvislosti lze vypátrat a vhodnými změnami zlepšovat svoje zdraví.

Co si ze semináře odnesete?
 1. Pochopení souvislostí a propojenosti životních aspektů na úrovni fyzické, psychické, vztahové, kulturní a spirituální
 2. Vícero pohledů na příčiny vzniku zdravotních obtíží a možnosti jejich zlepšování
 3. Jednoduchá a zcela zásadní doporučení pro zdravotní prevenci
 4. Praktické cvičení pro práci s vlastními emocemi
Co řekli účastníci minulých běhů tohto semináře?

“Přínosný seminář, příjemná lektorka, která ví o čem mluví.”

“Příjemná prezentace, prima tip na cvičení, ucelený pohled v souvislostech.”

“To, co člověk (já) cítil, mi bylo odborně vysvětleno a zapadá do mého chápání světa”

“Velmi dobře zpracované téma plné přínosů.”

” Milé prostředí, jednoduše podané, praktické příklady, skvělé sebezkušenostní cvičení.”

“MUDr. Hodycová je fundovaná, je z ní cítit velice pozitivní přístup. Mnoho poznatků jsme si zesumarizovala. Bioenergetická cvičení jsou nový a praktický pomocník. Velmi oceňuji.”