Hlavní cíle mých workshopů:
 • racionální a jednoduše pochopitelný náhled na tematiku (nejčastěji zdravotní) + propojení informací, které jsou všeobecně známé v novém kontextu
 • inspirace pro samostatnou práci na sobě
 • konkrétní zkušenost s praktickým cvičením
 • sdílení a diskuse ve skupině, možnost výměny názorů a individuálních životních zkušeností

Proč tyto akce organizuji jsem sepsala do článku ZDE.

Pokud byste chtěli uspořádat seminář ve vašem městě, ozvěte se mi… nějak to vymyslíme 🙂
Zář
21
So
Zdraví v harmonii – jednodenní workshop pro načerpání energie v Centrum Be Balanced
Zář 21 @ 9:00 – 18:00
Zdraví v harmonii - jednodenní workshop pro načerpání energie @ Centrum Be Balanced

Zdraví v harmonii není pouze o tom nebýt nemocný, ale odráží v sobě celkovou kvalitu života – znamená cítit se dobře sám se sebou a ve svém těle – těšit se z dobrých vztahů, ale umět se také obhájit – neubližovat druhým, ale nenechat ubližovat sobě – zdraví v harmonii je trvalý proces nacházení rovnováhy v těle i duši.

Workshop je zaměřen na praktické dovednosti – samoúzdravné techniky, při jejichž nácviku si osvětlíme fyziologické souvislosti a medicínsky dokázaný efekt na lidské tělo a jeho zdraví, principy psychosomatiky. Protože jsme každý jiný a funguje na nás něco trošku jiného, nabídneme vám ochutnávku z mnoha různých postupů a směrů, jak pečovat o své tělo i duši, posílit všímavost.
Kromě zájemců z řad široké veřejnosti zveme také zaměstnance personálních oddělení, pracovníky ze sektoru služeb, zdravotníky a všechny, kdo pracují s lidmi a chtě nechtě také s jejich emocemi, starostmi a životními příběhy. Naučené postupy psychohygieny a svépomocné techniky lze použít u sebe i jako pomoc svým klientům.

Vyzkoušíte si:

Autogenní trenink
Vizualizaci
Tělesný autoscan
Bioenergetická cvičení
Imaginaci
Motivační kompas
Dechová cvičení
Meditaci
Masáž proti únavě
Uvolnění, protažení a pohyb venku

Cena včetně lehkého domácího oběda a občerstvení v průběhu přestávek – 2500Kč

Říj
15
Út
MUDr. Radkin Honzák – EMOCE VE ZDRAVÍ A NEMOCI v Centrum Be Balanced
Říj 15 @ 18:00 – 20:00

Přijďte si poslechnout povídání pana doktora na téma emocí a zapojit se do společné diskuse.

Emoce svým působením dokážou zcela zastínit logickou úvahu, která by je dokázala usměrnit a přiměřeně skutečné situaci zkrotit. odpor k představě, že se příliš nelišíme od ostatních živočichů, vyvolal odklon od racionálního uvažování a způsobil zdržení, které teď věda začíná dohánět. Jde to těžko, také proto, že drtivá většina, snad 98%, psychické aktivity probíhá nevědomě a vědomá kontrola se ochotně a velice často mýlí ve svých interpretacích. (Úryvek z knihy R. Honzáka: Psychosomatická prvouka).

Přijďte si poslechnout povídání pana doktora na téma emocí a zapojit se do společné diskuse.

Říj
29
Út
„PSYCHOSOMATIKA V KAPSE“ aneb základní psychosomatické principy v Centrum Be Balanced
Říj 29 @ 18:00 – 20:30

Když nás bolí žaludek, nemusí to nutně znamenat, že nám „někdo leží v žaludku“. Pojďme se trošku podrobněji podívat na principy psychosomatiky a získat tak náhled na fungování  vlastního zdraví.

 • Jak naučené vzorce chování ovlivňují zdraví? … a jak přetnout tento kruh sebepodrývajícího chování?
 • Jak se můžou potíže v komunikaci projevit na těle? … a jak pracovat na zlepšení?
 • Jak se můžou vztahy v rodině i mimo ni podílet na vzniku a udržování tělesného příznaku? …a jak hledat cesty ke zdraví?

Součástí semináře jsou i praktická cvičení zaměřená na sebepoznání a prožitek, kde bude mít každý sám za sebe možnost prozkoumat svoje možné spouštěče tělesných obtíží. Program je určen pouze malé skupince účastníků s možností co nejvíce individuální péče každému z nich.

Lis
12
Út
„SERVISKA PRO DUŠI“ aneb svépomocné techniky psychohygieny v Centrum Be Balanced
Lis 12 @ 18:00 – 20:30

Dlouhodobé psychické napětí je jednak velmi nepříjemné, rozptylující a omezující v pracovních i osobních aktivitách, ale hlavně je rizikové i pro naše celkové zdraví. Na semináři si vyzkoušíte řadu jednoduchých technik psychohygieny, které lze praktikovat v běžném životě.

Na semináři si nacvičíte:

 • Uvolnění pro lepší usínání či relaxaci v průběhu dne
 • Využití autogenního treningu a imaginace
 • Jak pracovat se svým přídělem psychické energie pro každý den

Seminář je zaměřen prakticky s prostorem na zpětnou vazbu a možnou diskusi ke každé technice. Oblečte se pohodlně, budeme chvílemi ležet na podložce. S sebou si vezměte psací potřebu, rozkreslíte si pár schémat a obrázků – budete-li chtít. Program je určen pouze malé skupince účastníků s možností co nejvíce individuální péče každému z nich.

Pro
3
Út
„JAK NEZTRATIT HLAVU“ aneb metody zvládání emočně vypjatých situací (stres, tréma, strach, úzkost) v Centrum Be Balanced
Pro 3 @ 18:00 – 20:30

V životě se občas objeví obtížná období, kdy naše kapacita vše zvládnout s klidem a přehledem, klesá. Ve chvílích, kdy jsme přetížení, přestáváme zvládat projevy svých emocí a chováme se tak, jak bychom nechtěli, nebo trpíme vnitřním přetlakem. Jak tedy uvolnit akutní napětí a získat zpět svoji psychickou rovnováhu? Cesta může být dlouhá, ale na semináři si alespoň ukážeme řadu technik a postupů, které mohou vést k okamžité úlevě. Při jejich nacvičování v běžném životě pak člověk lépe zvládá zátěžové situace a získává lepší sebevědomí.

Na semináři si nacvičíte:

 • Cvičení pro uvolnění neprojevených emocí
 • Jacobsonovu progresivní relaxaci
 • „Vnitřní talisman“ pro chladnou hlavu
 • Jak posilovat všímavost k sobě (jako prevence emočních výbuchů)

Seminář je zaměřen prakticky s prostorem na zpětnou vazbu a možnou diskusi ke každé technice. Oblečte se pohodlně, budeme chvílemi ležet na podložce. Program je určen pouze malé skupince účastníků s možností co nejvíce individuální péče každému z nich.