• Celostní zdravotí poradenství
 • Terapie psychických příčin onemocnění
 • Psychoterapeutické poradenství (psychoterapie C.G. Junga)
 • Konzultace životního stylu
 • Protistresová terapie, relaxační techniky
 • Workshopy a semináře - zdraví, psychosomatika, stres
Kontakt:
terezahodycova@gmail.com
+420 604 520 865
Centrum Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6
Napište mi nebo zavolejte
Než se osobně uvidíme, je potřeba si domluvit přesný termín konzultace.

Můj přístup ke klientům

Vycházím ze znalostí biologických principů fungování těla, které jsou však silně ovlivňovány stavem psychickým - koncept těla jako projekčního plátna duše mi je velice blízký. Propojením péče o tělo a o duši lze docílit dlouhodobých výsledků ve vyléčení z nemoci a udržení zdraví. V rámci psychosomatického terapeutického procesu rozkrýváme s klienty v průběhu rozhovoru souvislosti mezi fyzickými obtížemi a stavem psychickým, více či méně obtížnými životními situacemi.

Převážně se jedná o symptomy, které jsou klasickou medicínskou léčbou špatně řešitelné, není diagnostikována zjevná biologická příčina či se onemocnění stále vrací. Úlevu klientům přináší i sdílení patálií se zdravím v průběhu klasické léčby, kterou psychosomatická terapeutická práce může významně ulehčit, zrychlit či předejít návratu nemoci.

V terapeutickém procesu vycházím z konceptů hlubinné, Jungovsky orientované psychoterapie v kombinaci s dalšími moderními přístupy práce s lidskou psychikou a tělem, jako je autogenní trenink, neuro-lingvistické programování, body-psychoterapie zaměřená na tělo.

Současně poskytuji celostní konzultace ohledně životního stylu, výživy i obecných patofyziologických mechanismů vzniku a průběhu nemoci vycházející z mého medicínského vzdělání - umožňuji pochopit klientovi základní principy a lépe se pak "popasovat" s léčbou. Příznivcům nabízím také propojení s lidovou medicínou, fytoterapií. Formu i obsah konzultací přizpůsobuji potřebám konkrétního klienta.

Dávám důraz na celkový kontext, co může být dobré pro jednoho, může být škodlivé pro jiného. Svoboda postoje a přístupu k životu každého člověka je pro mě stěžejní a posvátná.

Co vám mohu nabídnout?

Respektující rozhovor v délce 60 nebo 120minut - jednorázově, nebo většinou na pravidelné bazi - v soukromí terapeutické místnosti v klidném prostředí Libockého dvora na Praze 6.

Pomohu vám s řešením chronických onemocnění, zdravotních potíží špatně reagujících na klasickou léčbu, pokud se stejné onemocnění stále vrací a opakuje, pokud cítíte, že příčina onemocnění může být i jinde, než jen v těle, pokud se cítíte stresově přetížení, trpíte chronickou únavou.

Nejčastější zdravotní potíže, se kterými se v poradně setkávám jsou:

 • bolesti pohybového aparátu, bolesti hlavy, poruchy spánku
 • obezita, trávicí obtíže
 • vysoký krevní tlak, bušení srdce
 • alergie a autoimunitní onemocnění
 • opakovaná infekční onemocnění
 • gynekologické potíže, obtíže s otěhotněním
 • stres, přepracování a chronická únava 

Psychosomatické poradenství doplňuji konzultacemi ohledně stravy a životního stylu, přírodní a lidové medicíny. Mohu vám nabídnout pohled klasické medicíny, objasnit základní fyziologické zákonitosti, ale hlavně pomohu pátrat po možných příčinách nemoci v oblasti vaší mysli, emocí a vztahů, hledat a nacházet jejich řešení.

Praxe

 • 2018 - do současnosti Be Balanced (Celostní zdravotní poradenství, terapie psychických příčin onemocnění,  protistresová terapie, lektorka workshopů)
 • 2017 – do současnosti Health Harmony (Lektorka workshopů zaměřených na posílení fyzického i psychického zdraví, psychosomatický přístup ke zdravotním problémům)
 • 2015 – do současnosti Tereza Hodycová (Individuální terapie psychických příčin onemocnění, celostní poradenství životního stylu, lektorka workshopů)
 • 2017 –2018 Klaudiánova Nemocnice Mladá Boleslav (Lékařka - interní oddělení)
 • 2013 – 2017 Pro Fit Institut s.r.o. (Lektorka workshopů se zaměřením na stres a prevenci civilizačních onemocnění, autorka řady článků pro web a media)
 • 2009 – 2012 STOB (Lektorka skupin kognitivně-behaviorální terapie obezity, koordinátorka webu stobklub)
 • 2003 – 2009 Glaxo Smith Kline (Medical Marketing Manager)

Vzdělání, kurzy a výcviky

 • 2.  Lékařská fakulta UK
 • Fakulta Managementu VŠE
 • Emotional Leadershoip (VEVA s.r.o.)
 • Trening kognitivně-behaviorální terapie obezity (STOB)
 • Trening v metodice motivačních rozhovorů (PhDr. Jan Soukup)
 • Workshop setkání s Biosyntézou (Mgr. Y. Lucká)
 • Kurz neuro-lingvistického programování – NLP Practitioner, NLP Master Practitioner (K. Klimszová)
 • Semináře Psychosomatika (IPVZ, Dr. Honzák ad.)
 • Kurz Autogenní trening (Mgr. Iva Dušková)
 • Výcvik analytické psychoterapie (Česká společnost pro analytickou psychologii)

Jsem členkou odborných společností:

 • Česká společnost pro analytickou psychologii
 • Společnost psychosomatické medicíny ČSJEP